Přepočet kg/bm, m

Pro rychlý orientační přepočet kg na m2 lze vycházet ze vztahu, že 1 m2 PE fólie má přibližně tolik gramů, kolik tisícin milimetru činí její tloušťka. (např. 1 m2 tloušťky 0,050 mm má hmotnost cca 50 g).

Pro přesnější výpočet použijte následující formuláře (bm = běžný metr).

Tloušťku fólie zadávejte vždy v mm, ne v mikrometrech (mikronech) - 1 µ = 1 My = 0,001 mm

Všechny přepočty jsou pro LDPE fólie a jsou pouze orientační, protože tloušťka fólie není nikdy přesná, ale po obvodu kolísá

Přepočet z kg na m2


Přepočet z m2 na kg


Přepočet z kg na bm

* u polohadic a hadic nutno vložit obvod fólie včetně případných záložek


Přepočet z bm na kg

* u polohadic a hadic nutno vložit obvod fólie včetně případných záložek