Antikorozní fólie, pytle a přířezy

Antikorozní fólie - nebo také VCI fólie (VCI z anglického Volatile Corrosion Inhibitor) - jsou fólie, které zabraňují vzniku koroze na povrchu kovů. Koroze vzniká na povrchu kovů elektrochemickou reakcí. Následkem této elektrochemické reakce a za působení kyslíku vznikají oxidy kovu, které jsou různé podle typu kovu - červené u železa (klasická koroze, rez), šedé u hliníku (zašednutí povrchu), zelené u mědi apod.
Inhibitory koroze (VCI), které jsou obsaženy ve fólii vytváří na povrchu kovu tenkou vrstvu zabraňující této elektrochemické reakci a následně vzniku koroze.
Antikorozní (VCI) fólie vyrábíme pod obchodní značkou NovaCorr VCI.

Vlastnosti VCI fólií

 • účinná látka (inhibitor koroze) je obsažena v PE fólii, postupně se uvolňuje a vytváří tak ochrannou atmosféru - doba aktivace ochranné atmosféry je v řádu několika hodin
 • VCI vytváří dlouhodobou aktivní ochranu (až 2 roky) - za podmínky, že balený předmět je hermeticky uzavřen
 • není nutno aplikovat další povrchovou ochranu a tedy i následně likvidovat nežádoucí látky (rozpouštědla apod.)
 • pokud je balený prostor otevřen a znovu uzavřen, působení inhibitorů se znovu aktivuje
 • po rozbalení dochází během krátké doby k odpaření ochranného filmu z povrchu kovu a výrobek je schopen bez dalších úprav (odmaštění, mytí, sušení) následného použití
 • NovaCorr neobsahuje toxické a jiné nebezpečné látky jako nitridy, těžké kovy, duální aminy, fosfáty.
 • na fólii NovaCorr VCI máme atest podle německé normy TL8135

Použití VCI fólií

 • polotovar pro další zpracování na pytle, přířezy, plachty, paletizační pytle ....
 • balení kovových součástí a strojů, kde je nutná ochrana proti korozi
 • NovaCorr VCI je oboustranně účinná LDPE fólie se širokospektrálním účinkem - spolehlivě chrání ocel, litinu, nikl, hliník, stříbro, zinek, měď a její slitiny
 • POZOR - při balení je nutné dodržovat pokyny pro balení (dodáváme spolu s technickým listem). Pokud je balený předmět již napaden korozí nebo mikrokorozí, VCI fólie nedokáže tuto korozi zlikvidovat nebo zastavit.

Parametry antikorozních (VCI) fólií, pytlů a přířezů

 • fólii a výrobky z ní standardně dodáváme s potiskem loga NovaCorr VCI, modře zabarvené, ale průhledné - pro možnost dobré vizuální kontroly zabaleného předmětu
 • možnost dodání i v jiné barvě a s možností potisku loga zákazníka
 • provedení pytlů a přířezů – rolované; volně ložené; blokované
 • vyráběné rozměry - viz. LDPE fólie, PE pytle a přířezy, paletizační pytle
image image