Igelit, mikroten

V následujících řádcích se pokusíme vysvětlit nesprávné označení LDPE fólií názvem "igelit" a HDPE fólií názvem "mikroten".

Igelit (LDPE fólie)

U nás se v běžném hovorovém jazyce fóliím z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) i polypropylenu obvykle říká igelit. Z odborného hlediska je to název chybný, ba podle názvoslovné normy dokonce zakázaný. Samo slovo igelit má už poměrně dlouhou historii a je zajímavé sledovat, jak se časem proměňoval jeho význam. Ve čtyřicátých a padesátých letech ještě neznamenalo polyethylen, ale fólii vyrobenou z měkčeného polyvinylchloridu (PVC). První dvě slabiky slova igelit pak byly odvozeny od názvu německého koncernu IG Farben. Ten byl založen v roce 1916. V třicátých letech to bylo vůbec největší průmyslové sdružení v celém Německu a spolu s koncernem Krupp hlavní opora Hitlerovy útočné války. Až do konce války produkovala firma IG Farben plných 90% plastů v celém Německu. Za války se značně zdiskreditovala, nejen vývojem a výrobou kyanovodíku, ale také využíváním otrocké práce vězňů koncentračního tábora v Osvětimi.

Po válce se slovo igelit v Německu přestalo používat a brzo upadlo v zapomnění, asi právě proto, že připomínalo neblahý koncern IG Farben. Výrobu "igelitu" však po válce převzalo tehdejší Československo. Baťova továrna v Napajedlích, původně postavená na výrobu plynových masek, pracovala s měkčeným PVC už za války. Dnes se z měkčeného PVC vyrábějí především podlahoviny a izolační fólie.

Trvalo pak nejméně jedno desetiletí, než se k měkčenému PVC přidaly také fólie z polyethylenu a postupně je v mnoha aplikacích nahradily - jsou levnější, protože se vyrábějí velmi produktivní vyfukovací technologií. Výhodou polyethylenu je také nezpochybnitelná zdravotní nezávadnost. Při zachování běžné požární bezpečnosti se může bez škodlivých zplodin spálit na zahrádce (to ovšem neplatí pro jiné plasty!).

Je docela příznačné, že běžní spotřebitelé u nás si vůbec neuvědomili dost podstatnou materiálovou inovaci a pojmenování igelit jednoduše přenesli z měkčeného PVC na zcela jiný materiál, totiž nízkohustotní polyethylen. Naproti tomu ve všech sousedních státech zřejmě zapůsobila materiálová osvěta.

Lidové pojmenování polyethylenové fólie se nyní používá pouze v České republice a snad také na Slovensku.

Nabídka našich LDPE (igelitových) fólií zde


Mikroten(HDPE fólie)

MIKROTEN® je ochranný název Granitolu Moravský Beroun pro HDPE fólie. Vysokohustotní polyethylen byl objeven v padesátých letech, masové používání nastalo pak v letech sedmdesátých, kdy prakticky jediný podnik v rámci Československa, který HDPE fólie vyráběl pod značkou mikroten, byl Granitol Moravský Beroun. To zřejmě napomohlo k tomu, že si spotřebitelé zvykli říkat fóliím z vysokohustotního polyethylenu mikroten.

nabídka našich HDPE (mikrotenových) fólií zde