Hlavička

Přepočet kg/bm, m

Pro rychlý orientační přepočet kg na m2 lze vycházet ze vztahu, že 1 m2 PE fólie má přibližně tolik gramů, kolik tisícin milimetru činí její tloušťka. (např. 1 m2 tloušťky 0,050 mm má hmotnost cca 50 g).

Pro přesnější výpočet použijte následující formuláře (bm = běžný metr).

Tloušťku fólie zadávejte vždy v mm, ne v mikrometrech (mikronech) - 1 µ = 1 My = 0,001 mm

Všechny přepočty jsou pro LDPE fólie a jsou pouze orientační, protože tloušťka folie není nikdy přesná, ale po obvodu kolísá


a) přepočet z kg na m2

b) přepočet z m2 na kg

c) přepočet z kg na bm
* (u polohadic a hadic nutno vložit obvod fólie včetně případných záložek)


d) přepočet z bm na kg
* (u polohadic a hadic nutno vložit obvod fólie včetně případných záložek)