Hlavička

Potisk fólií

Možnosti potisku fólií

Potisk folií
 • in-line potisk při vyfukování LDPE i HDPE fólie – oboustranný potisk, maximálně 2+2 barvy
 • až 6-ti barevný potisk s centrálním válcem pro docílení vynikající kvality potisku
Použití
 • potisk fólií pro výrobu dalších obalů (např. pytle v LDPE i HDPE provedení) nebo pro přímé balení na balících automatech
 • potisk výstražných pásek pro vytyčování různých prostorů, omezení apod., nebo značení podzemních vedení (elektrické a komunikační kabely, plyn, voda)
 • potisk i jiných materiálů navinutých na rolích – například papír, PP, PET

Parametry potisku LDPE a DPE fólií

Provedení: in-line potisk LDPE in-line potisk HDPE flexotiskový stroj
Šířka fólie: 750-1200 mm 500-800 mm max. 1300 mm
Raport tisku: 295 - 1152 mm 380 - 1100 mm 400 - 750 mm
Počet barev: 2+2 2+0, 1+1 max. 6

Možnosti úpravy potištěných fólií

 • celoplošná mikroperforace
 • probarvení fólie ve hmotě nebo podtisk pro zvýraznění motivu
 • antistatická, antiblokovací, protiskluzová (zdrsňující) úprava
 • UV stabilizace až na 24 měsíců
 • samozhášivá (protipožární fólie)
 • oxodegrabilní fólie (urychlení rozpadu fólie působením vzdušného kyslíku)
Ekologie
 • vodou ředitelné barvy
 • PE fólie jsou nezávadné, 100% recyklovatelné, lze je likvidovat skládkováním
 • spalování se zejména u fólií s větší plochou potisku nedoporučuje (možnost uvolnění škodlivin z barev)