Hlavička

Certifikáty, atesty

ISO 9001:2008 - systém managementu kvality
  • Certifikace systému je pro naše zákazníky potvrzením, že kvalita výrobků je zabezpečena podle mezinárodních standartů.
EKO-KOM
  • Jsme zapojeni do systému sdruženého plnění EKO-KOM pro zpětný odběr a využití odpadu z obalů pod klientským číslem EK-F-00010011.
ATESTY A POSUDKY
  • Na fólie a pytle, které přicházejí do přímého styku s potravinami nebo jsou využity jako obaly ve zdravotnictví, vlastníme atesty od nezávislé akreditované laboratoře.
  • Na vyžádání poskytneme na naše výrobky a obalové prostředky prohlášení o splnění požadavků na materiály a výrobky určené pro přímý styk s potravinami (1935/2004 ES a 10/2011 EU), použití ve farmacii, splnění požadavků zákona 477/2001 Sb. a další.