Hlavička

Antikorozní fólie (VCI) - Novacorr VCI

Jak vzniká koroze a ochrana proti ní

Atmosferická koroze (tedy nejběžnější druh koroze) je v podstatě elektrochemická koroze, která vzniká na povrchu kovu za vhodných klimatických podmínek, zejména při vyšší vlhkosti vzduchu). Na povrchu kovu se vytváří tenká vrstvička vody, která působí spolu s dalšími látkami obsaženými v ovzduší jako elektrolyt (vodič) mezi katodou a anodou - následkem této elektrochemické reakce a za působení kyslíku se vytváří oxidy kovu. Ty jsou různé dle typu kovu - červené u železa (klasická koroze, rez), šedé u hliníku (zašednutí povrchu), zelené u mědi apod.

Proti korozi se lze chránit různými povrchovými úpravami - existují však aplikace, kde není možné nebo výhodné dělat povrchové úpravy. Tyto předměty pak můžeme výhodně chránit proti korozi pomocí VCI (Vapor Corrosion Inhibitor - tedy vypařovací inhibitor koroze). Tyto inhibitory vytváří na povrchu kovu tenkou vrstvu zabraňující elektrochemické reakci.

Antikorózní fólie
Antikorózní fólie

Antikorozní fólie, pytle a přířezy - Výroba, vlastnosti

 • VCI fólie prodáváme pod obchodní značkou NovaCorr VCI
 • Účinná látka (inhibitor koroze) je obsažena v PE folii, postupně se uvolňuje a vytváří tak ochrannou atmosféru - doba aktivace ochranné atmosféry je v řádu několika hodin
 • Po rozbalení dochází během krátké doby k odpaření ochranného filmu z povrchu kovu a výrobek je schopen bez dalších úprav (odmaštění, mytí, sušení) následného použití
 • NovaCorr neobsahuje toxické a jiné nebezpečné látky jako nitridy, těžké kovy, duální aminy, fosfáty.
 • Jako jedna z mála firem máme na VCI fólie atest podle německé normy TL8135
 • Standardně dodáváme s potiskem loga VCI, modře zabarvené, průhledné - pro možnost dobré vizuální kontroly zabaleného předmětu
 • Možnost dodání i v jiné barvě a s možností potisku loga zákazníka
 • Možnost výroby s protiskluzovou úpravou
 • Provedení pytlů a přířezů – rolované; volně ložené; blokované
 • Výroba i atypických rozměrů a tvarů

Antikorozní fólie - Použití

 • balení kovových součástí a strojů, kde je nutná ochrana proti korozi
 • vložky do gitter boxů, kartonů
 • paletizační pytle
 • NovaCorr je oboustranně účinná LDPE fólie se širokospektrálním účinkem - spolehlivě chrání ocel, litinu, nikl, hliník, stříbro, zinek, měď a její slitiny

Antikorozní fólie - Pokyny pro balení

 • balené výrobky musí být zabaleny co nejdříve po opracování - pokud je výrobek již napaden mikrokorozí, VCI fólie nedokáže tuto korozi zlikvidovat
 • balení musí tvořit uzavřený prostor, aby nemohlo docházet k úniku ochranné atmosféry
 • balení by mělo probíhat v suchém prostředí, teplota obalu, baleného předmětu a prostředí by měla být na stejné úrovni, aby nemohlo docházet ke kondenzaci vodních par uvnitř obalu
 • VCI fólie by měla být co nejblíže povrchu, který má chránit. U velkých obalů a skupinových balení doporučujeme použití proložek z VCI fólie nebo použití VCI emiterů
 • je nutné zabránit styku kovových povrchů s pokožkou, dřevem, kartonem a dalšími materiály a látkami, které působí korozivně
 • nesmí se spolu balit kovy nebo části dalších obalů, které působí jako korozivní články (např. hliník+zinek, měď+ železo)

Antikorozní fólie - Výhody

 • dlouhotrvající aktivní ochrana (až 2 roky)
 • není nutné aplikovat další povrchovou ochranu na materiál a tedy ani následně likvidovat nežádoucí látky a rozpouštědla před dalším použitím materiálu
 • pokud je prostor otevřen a znovu uzavřen, hladiny inhibitoru VCI se znovu aktivují.

Parametry vyráběných antikorozních fólií, pytlů a přířezů


Provedení:

VCI pytle
volně ložené

VCI pytle
rolované

VCI fólie

Šířka:

100 – 1500
mm

400-1500 mm

Maximální obvod 6000 mm

Délka:

100 – 6000
mm

Max. 6 000
mmTloušťka
fólie:

0,060 až 0,200
mm

0,060 –
0,200 mm

0,060 – 0,200 mm

Potisk:

VCI

VCI

VCI
Ekologie
 • výroba bez použití nitridů a jiných škodlivých látek, 100% recyklovatelné
 • lze likvidovat skládkováním nebo dokonalým spalováním (při spalování se neuvolňují do ovzduší škodlivé látky)