Hlavička

Antikorozní balení

Co je to koroze

Koroze je samovolné, postupné narušení povrchu kovů vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím.

Jak zabránit korozi

  • Tekutými prostředky (pomocí olejů, tuků, vosků apod. - pasivní metoda).
  • Cestou vysoušení a vakuování (bariérová fólie a vysoušedla - pasivní metoda).
  • Inhibitorem VCI (pomocí materiálů obsahujících VCI inhibitor koroze - nejúčinnější a jediná aktivní metoda proti korozi).

Co je VCI - Vapor Corrosion Inhibitor

Těkavé inhibitory koroze (VCI) jsou látky, které zabraňují vzniku chemickou reakce na povrchu kovu. Používají se k ochraně železných i neželezných kovů proti korozi nebo oxidaci, tam, kde je nemožné nebo nepraktické používat jinou ochranu proti korozi (olejování apod.).

Jak funguje VCI

Pomalu se uvolňující látky VCI inhibitoru v rámci uzavřeného vzdušného prostoru aktivně zabraňují povrchové korozi tím, že vytváří ochranou vrstvu na povrchu kovového materiálu.

Výhody VCI

  • pokud je prostor krátkodobě otevřen a znovu uzavřen, hladiny inhibitoru VCI se znovu aktivují.
  • dlouhotrvající aktivní ochrana
  • není nutné aplikovat další povrchovou ochranu na materiál a tedy ani následně likvidovat nežádoucí látky a rozpouštědla před dalším použitím materiálu

Způsoby aplikace VCI

Na folie NovaCorr VCI máme požadované atesty podle německé normy TL 8135.

Veškerá naše zařízení a procesy jsou certifikovány podle norem ISO.

Veškeré naše produkty jsou 100% recyklovatelné.